Badania osób starszych z wykorzystaniem SDP – system

Badania osób starszych z wykorzystaniem SDP – system

Poniżej przedstawiamy kilka projektów, w których udział brał nasz SDP – system, wykorzystywany m.in. w diagnostyce przesiewowej osób z obciążeniami zdrowotnymi.

-Sprawność psychomotoryczna i poznawcza chorych po udarze mózgu i rehabilitacji rozprawa na stopień doktora, zrealizowana na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Badaniami objęto chorych po przebytym udarze mózgu, poddanych rehabilitacji neurologicznej w warunkach szpitalnych.

Determinanty pomyślnego starzenia seniorów aglomeracji śląskiej projekt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolenia Wyższego.

-Sprawność funkcji poznawczych i motorycznych w okresie inwolucji badaniami objęto pacjentów Oddziału Geriatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach z rozpoznaną wielochorobowością i wielolekowością.

– Sprawność funkcji poznawczych i psychomotorycznych w terapii opioidowej projekt badawczy prowadzony z udziałem osób cierpiących z powodu dolegliwości bólowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *