Współpraca SDP – system z naukowcami Uniwersytetu Jagiellońskiego

Współpraca SDP – system z naukowcami  Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uwaga i pamięć mają fundamentalne znaczenie dla wielu aspektów funkcjonowania człowieka. Są niezwykle ważne w kontekście szkolnym, ponieważ determinują przebieg i możliwości w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności, a co za tym idzie decydują o postępach dydaktycznych. W powiązaniu zaś z kompetencjami społeczno – emocjonalnymi, które zazwyczaj moderują zależność zdolności rozwój, w dalszej perspektywie decydują także o sukcesie zawodowym czy wręcz życiowym. W czasie pandemii COVID-19 badanie funkcjonowania poznawczego i emocjonalno – społecznego młodzieży nabrało szczególnego znaczenia, ze względu na zauważalne negatywne skutki infekcji jak i samej pandemii dla rozwoju dzieci i młodzieży.

We współpracy z Instytutem Psychologii, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie powstaje innowacyjna metoda do diagnozowania funkcjonowania poznawczego i emocjonalno – społecznego, skierowana do młodzieży.

Badania są prowadzone dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach projektu pt. OPRACOWANIE I WDROŻENIE USŁUGI DIAGNOSTYCZNEJ FUNKCJONOWANIA POZNAWCZEGO I EMOCJONALNEGO MŁODZIEŻY PO PRZEBYTEJ INFEKCJI COVID-19 LUB W ZWIĄZKU Z NEGATYWNYMI SKUTKAMI PSYCHOLOGICZNYMI PANDEMII, umowa nr RPMP.01.02.03-12- 0166/21-00, z 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel projektu

CEL PROJEKTU: opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnej metody, nowych testów psychologicznych pozwalających na diagnozę funkcjonowania poznawczego i emocjonalno-społecznego młodzieży

BUDŻET PROJEKTU: 531 569,10 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 367 344,50 zł

OKRES REALIZACJI: 11.02.2022 – 30.04.2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *