Badanie sprawności psychomotorycznej w SDP – system

Badanie sprawności psychomotorycznej w SDP – system

Zakres badania psychologicznego został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Jak czytamy w Rozporządzeniu: W zakresie oceny sprawności psychomotorycznej uprawniony psycholog dobiera testy i urządzenia badawcze pozwalające ustalić szybkość i adekwatność reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Dotychczas psychologowie korzystali z tradycyjnych metod, a wśród nich popularnych: Miernika Czasu Reakcji, Aparatu typu “piórkowski”, Aparatu typu “krzyżowy”, które w zależności od producenta różniły się względem siebie m.in. wartością psychometryczną, sekwencją bodźców, trybem czy wyglądem.

Sprawność psychomotoryczna w SDP – system

Nowatorskie narzędzie komputerowe o nazwie SDP – system również posiada narzędzia dedykowane do badania “szybkości i adekwatności reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej”. Wbudowane testy są narzędziami autorskimi, odpowiednio walidowanymi i spełniającymi wymagania tzw. dobroci psychometrycznej.

Klient, kupujący urządzenie wraz z oprogramowaniem otrzymuje w standardzie kilka narzędzi przeznaczonych do diagnozowania funkcjonowania sprawności psychomotorycznej osoby badanej.
Poniżej wymienione narzędzia posiadają funkcjonalność tradycyjnych narzędzi, ale są też poszerzone do badania cech dodatkowych (np. szybkość myślenia).

 

 

Test Koordynacji Prostej (TKP) –  to zmodyfikowana wersja popularnej wśród psychologów metody
do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz precyzji ruchów. Na monitorze modułu ekspozycyjnego pojawiają się kolejno cyfry, na które należy zareagować poprzez naciśnięcie przycisku klawiatury oznakowanego eksponowaną cyfrą.
W teście można stosować dwie kombinacje trybu badania:
− tryb narzucony, gdzie tempo ekspozycji jest stałe (np. 60 półsekundowych ekspozycji
na minutę) oraz
− tryb wymuszony, w którym kolejna ekspozycja ma miejsce dopiero po prawidłowej
reakcji badanej osoby.

TKP to nowoczesna wersja popularnego aparatu typu “piórkowski.

Testy Koordynacji Złożonej (TKZ) – jest rozszerzoną o element myślenia metodą pomiaru
sprawności psychomotorycznej. Eksponowany bodziec stanowi proste zadania matematyczne,
oparte o dodawanie lub odejmowanie pojedynczych liczb, gdzie reakcja polega na wpisaniu przy
pomocy klawiatury wyniku prezentowanego działania. Metoda znakomicie ilustruje składową
czasu myślenia w reakcjach psychomotorycznych.

Jest narzędziem dedykowanym do badania koordynacji-wzrokowo ruchowej i w systemie zaimplementowany został jako “zamiennik” dla popularnego Miernika Parametrów Reakcji.

Miernik Parametrów Reakcji (MPR – w dwóch wersjach) – komputerowa wersja dawnego aparatu MRK,
określającego próg reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe. Autorzy do wersji współczesnej włączyli
poza pomiarem czasu reakcji również ich charakterystykę. Urządzenie generuje trzy bodźce świetlne, zróżnicowane pod względem barw oraz dwa bodźce akustyczne o różnej częstotliwości.

System zawiera dwie wersje narzędzia, gdzie osoba badana może reagować na bodźce wykorzystując cztery kończyny lub tylko dłonie.

Wskaźnik Sprawności Psychomotorycznej (WSP-5) –  to ogólny współczynnik sprawności psychomotorycznej będący jest średnią 5. średnich czasów reakcji zadań testowych.

 

Narzędzia dedykowane są dla wielu specjalistów, których celem jest diagnoza funkcjonowania sprawności psychomotorycznej. Wspomniane narzędzia z powodzeniem mogą także zostać wykorzystane do treningu omawianych funkcji.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Skontaktuj się z konsultantem SDP – system
(w zakładce “oferta” znajdziesz namiary na naszych konsultantów)

tel: 500 409 854

e-mail: g.zaleski@sdp-system.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *