Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu a diagnoza w SDP

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu a diagnoza w SDP

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8.07.2014 r. w sprawie badań psychologicznych możemy znaleźć treści odnoszące się do zakresu metod i urządzeń badawczych. To w nich zawarte są zdania dotyczące diagnozy, którą powinien dokonać psycholog uprawniony.

Wspomniana diagnoza dotyczy cech osobowości mających wpływ na powstrzymanie się od prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (np. narkotyków). Dotychczas uprawniony psycholog opierał swoją diagnozę na pomocniczych, przesiewowych narzędziach typu papier-ołówek, jak np. TEST AUDIT (Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych).

Narzędzia przesiewowe w SDP – system

System komputerowy “SDP – system” również posiada narzędzia przesiewowe, przeznaczone do wstępnej diagnostyki zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych. Testy te są narzędziami znanymi, zaimplementowanymi do systemu komputerowego oraz narzędziami autorskimi, spełniającymi wymogi dobroci psychometrycznej. Poniżej przedstawionych zostało kilka z nich.

Mapa Problemów Alkoholowych (MPA-13) – 13-itemowe narzędzie stosowane w ocenie dojrzałości emocjonalnej i społecznej oraz w diagnostyce potencjalnych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu. Autorzy: K. Horoszkiewicz, R. Cibor, G. Załęski.

TEST AUDIT –  Test Rozpoznawania Problemów Alkoholowych) to badanie przesiewowe, pomocne przy określeniu prawdopodobieństwa występowania problemów alkoholowych u osoby badanej.

Testy PUN i PUM – Test PUN (Problemowe Używanie Narkotyków) składający się z 10 itemów, który dotyczy używania jakichkolwiek narkotyków w ciągu ostatnich miesięcy. Dodatkowo Test PUM (Problemowe Używanie Marihuany), konstrukcja podobna do testu PUN. TEn test składa się jednak z 8 pytań.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?  Skontaktuj się z konsultantem SDP – system
(w zakładce “oferta” znajdziesz namiary na naszych konsultatnów)

tel: 500 409 854

e-mail: g.zaleski@sdp-system.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *